BÜYÜ CİNLER ARACILIĞI İLE Mİ YAPILIR ?

0
204

Büyüler yapılırken doğaüstü varlıkların yardımları ile yapılırlar. Büyü işleri ile uğraşan herkesin mutlaka bu doğaüstü varlıklar ile bir iletişimi ve aynı zamanda dostlukları vardır. Hiçbir hoca ve ya medyum bu varlıkların yardımı olmadan ne bir bakım ve ya ne bir büyü sihir tılsım yapamazlar. Bu varlıkların adına cin denir. Dumansız ateşten yaratılmışlardır ve bir bedene sahip değillerdir. Bu varlıklar ile aynı dünyayı paylaşıyor olsak bile boyut yönünden farklıyız, insanlar üçüncü boyutta yaşarken onlar dördüncü boyutta yaşamaktadırlar. Bu boyut farkı sebebi ile onlar gündüzü yaşarken biz geceyi yaşamaktayız. Cinlerin yaşamları bizimki ile çok benzemektedir. Biz nasıl yiyip içiyorsak onlar bizler gibi yer ve içerler. Yine insanlar gibi büyür yaşar ve ölürler, bizden farkı ise, onların bir bedeni yoktur ve enerjiden oluşurlar, insanlar onları göremezler ancak onlar bizi görebilirler. Yine onların da müslüman olanı ve olmayanı vardır. Bunu yanında iyi olanı ve kötü olanı da vardır. Aslında onların bizimle bir ilgisi yoktur. İnsanlar bazen onlara yanlışlıkla zarar verirlerse onlarda insanlara zarar vermek isterler ve bu sebepte kişiye musallat olurlar, musallat olan cin iyi ise rüyalarına girer ve sorar, kötü ise kişiyi sürekli rahatsız eder ve bırakmaz. Yine bu varlıklar büyü yapılmaları için kullanılırlar insanlar tarafından. İnsanlar onların gelmeleri için davet açarlar ve onlarla iletişim kurmak isterler. İnsanların onları görmesi mümkün değildir, ancak cinler insanları görebilirler. cinlerin bir bedeni olmadığından insanlara ancak bir hayvan ya da bir insan kılığında gözükebilirler.

Büyüler yapılırken cin dediğimiz bu varlıklardan yardım alınır. yine bakım yapılırken onların yardımı alınır. Hoca ve medyum kişi hakkındaki bilgileri kişinin üzerinde olanları ve bunun için yapılması gereken bütün bilgileri dostluk kurdukları cinlerden alırlar. Cinler onlara yapılacak işlemleri ve bilgiyi verecektir. Hoca ve medyumlar bu bilgiler ile büyüyü yapacak ve ya bozacaktır, hoca ve medyumlar cinler ile birlikte hareket etmektedirler. Aralarında dostluk oluştuğu için cinler her zaman onlara yardım edecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here