CİNLERLE İLETİŞİM

0
260

Cinlerle iletişim kurulur mu ve cinlerle iletişim nasıl kurulur sorusuna cevap bulmadan önce cin kavramının ne olduğunu bilememiz en doğrusu olacaktır. Cin bir tür ruhani varlık olarak bilinir. Antik ya da modern birçok çağda din ve inanışta yer alırlar. Cinler birbirlerinden farklı ve değişik özelliklere sahip olurlar. Cinler dinimizde gözle görülememeleri ve farklı şekillere ve hallere bürüdükleri düşünüldüğünden farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Bazı kesimlerin yorumlarında cinlerin insanlar ile cinsel ilişki kurabildikleri ve onların yönetimini korku yolu ile kendilerine aldıklarına inanılır ve aynı zamanda düşünülür her zaman. Bazı yorumlarda da cinler görülemedikleri için açıklanamayan birçok şey içinde kullanılmıştır. Kuran’da cinlerin dumansız ateşten yaratıldıkları açıklanmış Ve cinlerin insanlardan önce yaratıldığı söylenmekte. Cinlerde insanlar gibi belirli başlı ölçüde iradeye sahipler ve olumlu ya da olumsuz davranışlarda bulunabilirler. İnsanlar gibi yemek yiyip, içecek içebilir ve yine insanlar gibi evlenip çoğalabilirler. Cinlerde de cinsiyetin değişiklik gösterdiği inancı yaygındır Ve onlarda doğar, büyür ve ölürler. Ancak ömürleri bir insanınkine çok daha fazla uzundur. Cinlerde insanlar gibi ibadetle yükümlüdür. Onların içinde de inanan ve inanmayan gruplar mevcuttur. İnananların inanan insanlarla birlikte cennete, inanmayanların da inanmayanlarla birlikte cehenneme gidecekleri gibi inanış vardır. Cinlerin insanlardan farklı olarak değişik ve farklı şekillere bürünebildikleri bilinir. Bazılarının çok güçlü olduğu her işi ve her şeyi yapabildiği, bazılarının istediği zaman zaman kendisini insanlara gösterebildikleri ve çok hızlı hareket edebildikleri bilgiler arasındadır. Cinlerle iletişim kurabilmek içinde birçok kişi tarafında da bilinen ve kullanılan ritüeller bulunur. insanların cinlerle iletişim kurabilmesi diğer insanlarınkine oranla daha kolaydır. Onların ruhları cinlerle irtibat kurabilmek için daha uygun olur. Cinlerle iletişime geçebilmek için bazı kelimeler ve isimler kullanılabilmektedir. Cinlere kendi isteklerimizi yaptırmamız mümkün olmaz fakat onlarla irtibat kurmaya geçilebilir. Örneğin karanlık ve temiz bir ortamda kişi dizlerinin üzerinde doğru kelimeleri seçerek cinlere seslenir ve onlara davet açar ya da yuvarlak bir masa etrafına oturup ters çevrilmiş bir fincana parmaklar konularak cinlerle irtibat kurmak kullanılan yöntemler arasındadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here