ESMAÜL HÜSNA İLE DUA ETMEK

0
310

Yüce rabbimiz bize kötülüklerden korunmak için okunmamız gereken ayet ve duaları da biz insanlara göndermiştir. Kötülükler de yine yüce rabbimizin izni ile gerçekleşir ancak insanlar dua ederek bunlardan korunur ve Allah bunun için bize kutsal kitabımızı göndermiştir, insanların bol bol dua edip şükretmeleri için. Yoksa yüce rabbimizin bizim dualarımıza ihtiyacı yoktur. O her şeyden münezzehtir. İnsanlar okusun öğrensin diye indirilmiştir.

Bol bol dua etmek ALLAH ın adlarını bolca anmak zikretmek hiçbir sayıya tabi tutulmamıştır. Yüce yaratıcımız Allah ı yüceltmek ve şükretmek için yapılan zikirler oldukları için kimseye hiç bir zararı yoktur. Zarar vermesinin aksine yararı vardır, çünkü Allah ın adlarının hepsinin bir anlamı var ve insanlar bunları sürekli ve düzenli okuyarak kendilerine fayda sağlamıştır. Yüce yaratıcımız her şeyi insanoğlunun önüne sermiştir, faydalansın insanlar diye. Allah ın isimlerinin zikredilmesi de bir şükür duasıdır. Bu sebepten yüce Allah ın isimlerini zikretmek ve dua etmek kimseye zarar vermez. İsteyen herkes ne kadar isterse okuyabilir ve zikredebilir.

Esmalar ise, belirli zamanlara ve sayılara tabi tutulmuştur. Ne zaman ne kadar zikredileceğine ve okunacağına ise, ilim sahibi kişiler belirlemiştir. Her şeyde nasıl bir kurallar zinciri var ise, esmalarda da riayet edilmesi gereken kurallar olur ve bu kurallar yine ilim sahibi insanlar tarafından belirlenmiştir. Her esmanın bir anlamı ve dua şekli olur, bunlara uyulmadan yapılan ve okunan dualar olsun esmalar olsun okuyan kişiye biraz fazla ağır gelebilir ve bununla birlikte taşımayabilir. Bu yüzden ilim sahibi insanlar her kişiye belli sayılarda esmalar verir okusunlar zikredilsin diye, yeni başlayan kişilere verilen esma sayısı , sürekli ve devamlı esmaları zikreden kişilerden farklı olacaktır. Aynı sayıda çekerse bu okuyan kişiye fayda değil zarar verir.

Büyüler çok çeşitli yollar ve değişik amaçlar ile yapılmakta ve bunu herkes bilir. Kimi büyüler hayırlara vesile olurken kimi büyüler ise sadece düşmanlık ve zarar vermek yapılırlar. Her büyünün kendine has yapılma şekilleri ve yöntemleri vardır ve bunların yanı sıra her büyünün kendine has malzemeleri de vardır. Büyü ve benzeri metodlar ve yöntemler kullanılarak yapılan her işlem büyük bir bilgi birikimi gerektirmektedir. Büyüler yapılırken hazırlanırken hoca ve medyumlar bedensiz ruhani varlıklar dediğimiz cinlerden yardım alarak bu işlemleri yerine getirir. Cinlerle iletişime geçerek ne yapılması gerektiği bilgileri alınarak bu işlemler sırası ile yapılır.

Her büyünün etkisi elbette farklı olacaktır. Her kişiye olan etkisi yine farklılıklar gösterecek. Allah a inancı tam ve bütün olan, Allah a tamamen bağlı onun yolundan giden biri büyüden çok fazla etkilenmeyebilir. Bunun sebebi ise, böyle bir kişi sürekli kuran ve ayetleri okuduğundan dolayı büyülerden de korunmuş olur aynı zamanda. Çünkü kuranda büyü gibi şeylerden korunma duaları bulunmakta ve o kişi bunları sürekli okumaktadır. Tabi ki her yapılan her büyünün etkisi ve yapılış amacı değişik olduğundan dolayı her büyüden de korunamayabilir. Bazı büyüler çok etkili olur ve bu büyülerin hadimleri vardır, onlar büyü yapılan kişiye gönderilirler, bu yüzden ne kadar imanlı olursa olsun bu kişiler yapılan bu çok etkili büyüden korunamayacaktır. Bu büyülerden korunmak için yine yapılan koruma vefk leri bulunur. Yapılan bir büyü var ise, iyi ve alanında uzman bir medyum ve ya hoca dan yardım ve destek almaları gerekir. Hoca yaptığı bakımda her hangi bir büyü görür ise, bunun bozulma yöntemine de bakacaktır. Alanında uzman olan bu hoca yapılan büyüyü kendine has ve kendine göre yöntemlerle bozduktan sonra büyü yapılan kişiyi koruma altına alacak bir koruma vefki hazırlayacaktır. Bu koruma vefki büyü yapılan kişiyi büyülere karşı koruyacak ve yeni yapılacak büyülerden de korunmuş olacak.

Büyülerden korunmak için ayetler ve esmalar elbette insanları koruyacaktır ancak bazen yeterli olmayacaktır elbette. Bu yüzden bir hocadan ve ya medyumları yardım almaları gerekecek. Büyü çeşitleri çok fazla olduğu için bozulma metodları da farklı olacaktır.

Esmaül hüsna yı okunurken dikkat edilmesi gereken unsurlar olur ve bu kişi bunları yerine getirerek esmaül hüsna yı okuması gerekir. Kişi esmaül hüsna yı okumaya başlamadan önce ALLAH ın izni ile 2 rekat namaz kılması gerekir. Kişi namazını kıldıktan sonra sessiz sakin ve aynı zamanda haram olan bir şeyin olmadığı bir yerde okunması en iyisi olur. Kişi bu şartı da yerine getirdikten sonra elbette her şeyde olduğu gibi bunda da besmele çekip öyle okumaya başlaması gerekir. herkesin bildiği gibi esmaların sayısı var ve kişi kaç adet okuyacağını bilir ve bunu ağır ağır okuyarak yapması gerekmektedir. Esmayı her okuduğunda sonuna CELLE CELALÜHÜ (Yüce ve aziz ) denerek devam edilir her zaman. Bunların ardından kişinin haceti ve dileği her ne ise bu yüce yaratıcımız ALLAH tan istenir. Şunu belirtmekte fayda var her zaman, kişi kendisi için hoş olmayan bir şeyi başkası için istemek amacı ile esma okumamalıdır.

Esmalarda adı geçen bu isimler EBCED İ KEBİR usulü ile hesaplanmış olup aynı zamanda hangi isim hangi hacet ve dilekler için kaç kez okunması gerektiğini bildirmiş. Bu sebepten esmalar okunurken dikkat edilerek okunması gerek ve kişi bunu kötü niyetler için asla okumamalı. Esmaların okunması büyük din alimleri tarafından ortaya atılmış ve bunları bizzat kendileri denemiş ve faydalarını görmüşler ve bunların sayısı da ona göre belirlenmiştir.

Esmaül hüsna kısaca ALLAH ın güzel isimleridir ve yine bu isimlerin her biri ALLAH ın bir özelliğini ifade etmektedir. Bu esmaların her biri bir dilek için ve bu dileğin kabul olması hükmünde kabul edilir. İnsanın başına gelen bir sıkıntı bir hastalık ve ya da bir musibet için belli esmalar vardır ve kişi bu esmaları okuyarak başındaki her ne ise onun yok olması umulur. Kişi bu esmalar ile dileğine kavuşması beklenir. Buna örnek verecek olursak hasta olan bir kişi ŞAFİ ismi ile ALLAH tan şifa bekleyebilir ve aynı zamanda isteyebilir. Bu yüzden esmaül hüsnalar biz insanlara bir hediye niteliğinde olmuştur. Kişi bunları dileğine göre bolca okumalıdır. Birde şirinlik ayeti vardır ve kişi bunu da belirli bir sayıda okuduğunda insanlar kişiye iyi ve şirin görmeye başlayacaktır. Her esmanın sayı adedi var ise, bunun da sayı adedi var ve kişi bu şirinlik ayeti okuyarak insanlara kendini şirin gösterebilir. Şirinlik ayetini okuyarak üzerindeki kötülükten kurtulmasının yanı sıra kişi insanlara şirin olarak görünmeye başlayacaktır. Bu da yine yüce yaratıcımız olan ALLAH ın isimleri okunarak yapılmaktadır yani yüce ALLAH tan istenir.

Kişiler bir haceti ve ya bir dileği var ise, bunu ALLAH nı isimlerini okuyarak ve aynı zamanda ALLAH tan isteyerek dileklerine ve hacetlerine ulaşabilirler.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here