KESİN SONUÇ VEREN DUALAR

0
228

Kuran –ı kerim Allah tarafından insanlara gönderilen en büyük hediye olarak kabul edilir. Kuran da insanlara neyin nasıl yapılmasına varana karar birçok bilgi verilmiştir. Kuran-ı kerimi herkesin okuması ve ona göre hareket etmesi gerekir, çünkü iyi ve güzel olan her şey orada anlatılmak ta ve aynı zaman da yola göstermektedir. Herkes kuran da yazana göre hareket etmiş olsaydı kötülük diye bir şey kalmamış olurdu. Kuran sadece yol göstermek amaçlı değil kötülükten de korunmak için okunabilirler. Kötülüklerden korunmak ve bununla birlikte uzak durmak için birçok dua ve ayetler bulunur ve insanlar bunları sık sık okumalıdır. Kuran öyle büyük bir mucizedir ki, bir bebeğin iki yıl emzirilmesi gerektiğinden tutun da, bir kurbanın nasıl kesileceğine varana kadar her konuda bilgiler bulunmaktadır. Kuran ın mucizeleri saymakla bitmez, günümüzde hala kuran ın şifrelerini çözmeye çalışıyorlar. Kuran-ı kerim hiçbir zaman bilim dünyası ile ters düşmemiş. Bu yüzden bilim dünyası günümüzde hala kuran-ı kerim deki şifreleri çözmekle uğraşırlar.

İnsanların kötülükten korunmak için duaları ve ayetleri sıkça okuması tavsiye edilir. Bazı dualar olur ki bu dualar belirli zaman ve vakitte okunduklarında kesin sonuç verirler. Allah ın isimlerini sıkça söylemek insana bir zarar vermez, ancak esmalar zikredilirken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. İlim sahibi insanlar bunları bilirler ve bu yüzden herkes ay şekilde ve ayrıca aynı sayıda zikir yapamaz ve esmaları okuyamaz. Her bedenin kaldırabileceği bir yük vardır, o yükten fazlasını taşımaya kalkarsa kişi mutlaka taşıdığı şeyin altından ezilecek ve zarar görecektir. Herkesin imanı ve inancı aynı olamaz. kişinin ruhu da bir bir süreden sonra taşıyamaz ve zarar görür. Okunan bazı ayet ve esmaların özellikleri vardır ve bunlar okunurken ne kadar okuduğu önemli. İlim sahibi insanlar hangi esmanın ne kadar okunacağını bilirler ve okumak isteyen insanlara yön vermişlerdir.

Bu yüzden esmalar okunurken kurallara uyularak okunmasında fayda vardır, diğer türlü kişi zarar görürler. İnsanlar tarihten bu yana büyülerle uğraşmışlar, büyüler özellikle orta çağ da çok yaygın bir hale gelmiş, insanlar elde edemedikleri her şeyi büyü yolu ile elde etmeye çalışmışlar. Büyüler insanların istek ve arzularına ulaşmadaki kısa yol olarak görülmüş ve büyüler ile bu yüzden çok uğraşmışlardır. büyüleri insanlar durduk yere yapmamışlardır ve cin dediğimiz bedensiz varlıklardan yardım almışlar, büyü hakkındaki bilgileri onlar sayesinde elde etmişler. Cinler bu bilgileri verdiklerinde büyü yapmaya başlamışlardır. Cinlerle iletişim kurmak isteyen insanlar ya onları çok merak ettiklerinden ve ya büyü yaptırmak için iletişim kurmak istemişlerdir. Cinler büyü yapılırken yapılacak işlemler nasıl hangi malzemeler ile yapılması gerektiği gibi bilgileri verirler. Aynı zaman da bakım yapılırken yine cinlerin yardımı ile yapılır.

İnsanlar büyü yaptığı kadar bozmak için de çok uğraşırlar. Yapılan bir büyüyü bozmak kolay olmaz. Büyü yapılan kişi yoğun bir etki altına alındığı için kolay olmaz. Büyünün nasıl ve neden yapıldığını öğrenmeden büyü bozma işlemleri yapılmaz, yapılan büyülerin bozulması da gerekli işlemler gerektirir. Büyü bozma işleminin ardından büyü yapılan kişi mutlaka koruma altına alınır ki tekrar büyüye maruz kalmasın. Büyüden korunma yolları için dualar ve ayetler de önemli bir yere sahiptir. Büyü yapılan kişi sürekli dua ve ayet okuyan biri ise, büyünün etkisi o kişiyi fazla etkili olmaz, çünkü o kişi Allah a tam bağlı mümin kullardandır ve Allah sürekli dua eden ve okuyan biridir.

Yapılan büyüler kötü amaçlar için ise ve kişi üzerinde bir koruma yoksa, büyüden kaçışı da maalesef yoktur. Büyü yapılan kişi bu büyüden kurtulmak için mutlaka ilim sahibi birinden yardım almalıdır. Kendi başına dualar ve ayetler okuyarak bu büyüden kutulamaz. Her işin nasıl ki bir ustası varsa, böyle işlerinde ustası hocalardır. Bu kişilerden yardım alınarak yapılan büyüden kurtulmak mümkündür. Her şey den önce yapılan her şeyin Allah ın izni yapıldığını unutmamak gerekiyor.

Vefk çeşitleri de fazladır. Belirli bir amaç doğrultusunda hazırlanan bu vefkler kelime sayılar ve yine belirli zamanlarda hazırlanan ve bunların bir kağıda geçirilmesi ile yapılan şekillerdir. Belirli bir amaç için yapılan ve hazırlanan vefk ler belirli kurallar uygun bir şekilde hazırlandıktan sonra dereceli hizmetliler bulunur ve o derecelilerin isimleri de yazılır her zaman. Bu dereceli hizmetliler ise dua yolu ile istenen ve yine aynı zamanda yeminler ile ve en önemlisi yüce ALLAH ın izni ile görev alırlar. Hazırlanan bir vefk bu şekilde hayat geçirilir.

Verk ler çizildikten sonra her sırada bulunan kare sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir. Örneğin bir sırada iki kare varsa ikili 3 kare var ise 3 lü vefk hazırlanır her zaman. Vefk ler de kendi içlerin de gruplara ayrılır. Bunlar ise toprak hava ateş ve su grubudur. Yine bu vefkler hazırlanırken bağlı bulunduğu gezegene göre de farklılık gösterir. Bunlarda yine güneş vefk i ve ay vefk i olarak gruplara ayrılır. Elbette vefk ler sadece bu kadar la sınırlı değildir. Vefk lerin birçok çeşidi bulunmaktadır.

Vefkler hazırlanırken kendi dilimiz değil arapça da bulunan harf ve sayılar kullanılmaktadır. arapça da ki harfler ise ebced hesabında sayısal bir karşılığı bulunur. Vefk i yapılan kelimenin ebced hesabındaki karşılığı ve yine vefki yapılacak kelimenin sayısal değerleri ebced hesabında bulunur ve bunlardan yardım ve destek alınarak yapılır ve hazırlanır.

Kişiye özel hazırlanan vefk ler de en çok dualar ayetler ve esmalar kullanılır. bunlar arapça dili kullanılarak yapılmaktadır. Arapça da kullanılan kelimeler çoğunlukla kuran da ki ayet ler ve ALLAH ın isimleri ile hazırlanmaktadırlar. Vefk hazırlamak oldukça fazla bilgi birikimi gerektirmektedir. Vefklerin yapılış amacını bilmek gerekir. bir vefki hazırlamak bunlarla sınırlı değildir. Vefki hazırlanacak kişinin burcu gezegenlerin konumları burcunun özellikleri ve yine kişinin özellikleri gibi birçok konu ön plana çıkmaktadır.

Vefk lerin büyü ile karıştırılması en çok merak edilen konular arasında. Vefk ler büyü değildir ve hatta büyü ile hiçbir alakası bulunmaz. Büyüler yapılırken şeytani varlıklardan yardım alınırken vefk ler hazırlanırken ALLAH ın izni ile görev almış hizmetlilerden yardım alınarak yapılmaktadır. bu hizmetli dediğimiz varlıklar ise elbette şeytani değil nurani varlıklardır. Yine vefk ler hazırlanırken insanların en çok merak ettiği konu ise vefk günah mıdır. Elbette vefk günah değildir. ALLAH ın bize verdiği nimetlerden faydalanmak biz insanlara farz kılınmış. Dikkat edilmesi gereken nokta ise vefki hazırlanacak kişinin üzerinde büyü ve muska gibi şeylerin olmamasıdır. muska yapıldığında kişinin üzerine manyetik bir enerji alanı oluşur ve bu pasif hale getirilerek etkisiz durumda bırakılır. Vefk ler yapılırken nurani varlıklardan ve ALLAH ın hizmetlilerinden yardım alınarak yapıldığından hiçbir şekilde asla günahı yoktur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here