TILSIM

0
282

Tılsım dediğimiz kavramı günümüzde hazırlayan kişi sayısı oldukça azdır. Tılsım özellikle Osmanlı döneminde yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı. Tılsımlar hazırlanma ve aynı zamanda kullanma açısından günümüzde önemini kaybetmiş durumda malesef Ve bu durum dünya genelinde de aynı şekildedir. Bu durumun birçok farklı nedeni vardır. Tılsım hazırlama konusunda bilgisiz ancak tılsım hazırlamaya bildiğini iddia eden çok sayıda kişiyle karşılaşmakta mümkündür. Ancak tılsım hazırlama işi herkes tarafından yapılamayacağından dolaayı bu sahte kişilerin yaptıkları tılsımlarla başarılı sonuçlar almak imkansızdır. Böyle bir durumda bu sahte kişiler amaçlarına ulaşamıyorlar. Bu kişilerin tılsım hazırlayabiliyorum demelerinin en büyük nedeni maddi çıkarlardır. Bu durum neticesinde de gerçekten tılsım konusunda uzman olan kişilere olan güvende azalmaktadır. Bu nedenle kişiler tılsım hazırlaması için kimseye ko9lay kolay güvenememektedirler. Ve ayrıca tılsımın günah olduğunu iddia ederek insanları durumun böyle olduğuna ikna etmeye çalışan bazı kitlelerde vardır. Tılsım bir ilim ve bilim olarak görülmektedir. Bu tılsımın günah olduğuna insanları inandırmaya çalışan kişiler insanları tılsım gibi özel bir ilimden uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar. Tılsımlar mevki, aşk, başarı, şans, güç gibi farklı birçok birçok sebeple hazırlanabilirler. Tılsımın tam olarak anlamı insanları manevi yönden etkileyebilecek bazı esmalar, ayetler, ve dualar hazırlanan yazıya, nesneye ya da sembollere verilen addır. İnsanlar tılsımlar sayesinde şifada bulabilmektedirler. Tılsımlar içinde bazı gizli şifreler olduğu bilinmektedir Ve bu durum sayesinde de tılsımlar insanlara fayda sağlamaktadırlar. Tılsım hazırlama işi özel bir beceri gerektirir. Her isteyen kişi tılsım hazırlayamaz. Buna benzer uygulamaların yapımı için farklı faktörlerin bir arada olması gerekir. Hazırlanan tılsımdaki enerjinin etkisini göstermesi ve arttırması için bitkilerden, ruhani varlıklardan ya da madeni bir eşya, doğal bir taş vs gibi nesneler gereklidir. Bu nesneler tılsımlara oldukça fazla katkı sağlamaktadır. Tılsım hazırlanırken zaman ve mekan kavramı da önem arz etmektedir. Tılsım konusunda tılsımın etkili olabilmesi için tılsımın hazırlanmasını isteyen kişinin inancı da önemlidir. Tılsımın etkili olacağına inancının tam olması gerekir. Kişinin hazırlanmasını istediği tılsımın amacına ulaşacağına tam inanmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here