UĞURSUZLUK NEDİR?

0
267

Uğursuzluk denildiğinde ilk akla gelen , insanlara iyi gelmeyen şeylere verilen genel bir isimdir. Kelime anlamı olarak uğursuzluk işlerin ters gitmesine kötülüklerin gelmesine yol açtığına inanılan nesne obje olay ve ya fiil anlamını taşır. Uğursuzluğa ne kadar inanıyorsak uğur kelimesine de o kadar inanılır. Uğur ise , kişinin kendisine iyi geldiğine ve işlerin iyi gitmesine neden olan bir nesne bir obje bir olay ve ya fiil anlamını taşır. Tarihin çok eski dönemlerinden beri uğursuzluk denilen duruma inananlar hep çok fazla olmuştur. Günümüzde de değişen bir şeyler yoktur, uğursuzluğa olan inanç insanlara işlemiş bir durumdur.

Uğursuz olduğuna ve ya uğursuzluk getirdiğine inanılan o kadar fazla şey var ki , saymakla bitmez. Bunların başında merdiven altından geçmek ve 13 rakamı ilk sıraları almaktadır. Tüm dünya da bunlara olan inanç çok fazla olup en çok inanların Hristiyan olduğu görülebilir. Hristiyan toplumunda 13 rakamının uğursuzluk getirdiğine olan inanç o kadar kuvvetlidir ki, evlere verilen rakamların içinden 13 rakamı çıkarılmıştır. Yine merdiven altından geçmek uğursuzluk getirdiğine inanılan bir unsurdur. Bunların kökeni ise mısır a dayanmaktadır. Merdivenler üçgen şeklinin oluşturduğundan ve mısır da üçgenlerin tanrıyı ifade etmesinden dolayı bu üçgenler kutsal sayılmışlardır. Bu üçgenlerin yanı merdiven altından geçmenin tanrıya isyan etmek baş kaldırmak anlamı taşımasından dolayı yasaklanmıştır. Bu üçgenin ortasından geçen kişiler ise isyancı kabul edilmiş ve cezalandırılmışlardır.

Uğursuzluk getirdiğine olan inanç islam dinine göre batıl bir inanıştır. İslam dininde batıl inançlara yer olmasa da insanların yine uğursuzluk getirdiğine inandığı şeyler vardır. Mesela ülkemizde bir türbeden bir nesne ve ya her hangi bir şey alındığında bu uğursuzluk kabul edilir. Yine mezarlıktan geçerken parmak ile işaret edenin parmağı kuruyacağı söylentiler arasındadır, yine mezarlıktan bir ağaç kesilmesi kişiye felaket getirdiğine inanılmıştır. Bunların hepsi uğursuzluk getirdiğine inanılan batıl inançlardır. Dinimizde böyle şeylere yer yoktur, bunları yani dinini bilen kişi böyle şeylere inanmayacaktır. Batıl inanışlar islam dünyasında yeri yoktur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here