VEFK TUTMA SÜRESİ

0
261

Vefk in sözlük anlamı uyum ve dengedir ve Vefk ler sağdan sola yukarıdan aşağıya ve ya da bir köşeden bir köseye ve evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşir olduğundan dolayı bu isim verilmiştir. Yani kısaca vefk uyum ve denge anlamına gelir. Dinimiz açısından baktığımızda ise vefk tesirli ve etkili dua anlamına gelir. Vefk ler kişinin ruhsal alemde bir problemi varsa bu problemin düzeltilmesi ve ya da giderilmesi için ruhsal alemde sema katlarına açılan bir tünel de diyebiliriz bu duruma.

Vefk çeşitleri de fazladır. Belirli bir amaç ile hazırlanan bu vefkler kelime sayılar ve yine belirli zamanlar eşliğinde yapılan ve hazırlanan bunların bir kağıda geçirilmesi ile yapılan şekillerdir. Belirli bir amaç için yapılan ve hazırlanan vefk ler belirli kurallar uygun bir biçimde hazırlandıktan sonra dereceli hizmetliler var ve o derecelilerin isimleri de yazılır. Bu dereceli hizmetliler ise dua yolu ile istenen ve yine aynı zamanda yeminler ile ve en yüce ALLAH ın izni ile görevlendirilir. Hazırlanan bir vefk bu şekilde hayat geçirilir.

Verk ler çizildikten sonra her sırada bulunan kare sayısına göre isimlendirilir. Örneğin bir sırada iki kare varsa ikili 3 kare var ise 3 lü vefk hazırlanır. Vefk ler de kendi içlerin de gruplara ayrılır. Bunlar ise toprak hava ateş ve su grubudur. Yine bu vefkler hazırlanırken bağlı bulunduğu gezegene göre de farklılık gösterir. Bunlarda yine güneş vefk i ve ay vefk i olarak gruplara ayrılır. Elbette vefk ler sadece bu kadar la sınırlı değildir.

Vefkler hazırlanırken kendi dilimiz değil arapça da bulunan harf ve sayılar kullanlır. arapça da ki harfler ise ebced hesabında sayısal bir karşılığı vardır. Vefk i yapılan kelimenin ebced hesabındaki karşılığı ve yine vefki yapılacak kelimenin ve ya cümlenin sayısal değerleri ebced hesabında bulunur ve bunlardan yardım alınarak yapılır ve hazırlanır. Vefkin tutma süresi ise yapılan vefke göre değişidir. Vefk hazırlamak zaten zaman ve emek gerektiren bir işlemdir. bu yüzden vefklerin tutma süreleri değişmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here