VEFKLER

0
296

Vefk in sözlük anlamı uyum ve dengedir. Vefk ler sağdan sola yukarıdan aşağıya ve ya da bir köşeden bir köseye ve evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşir olduğundan dolayı bu isim verilmiştir. Yani kısaca vefk uyum ve denge anlamına gelmektedir. Dinimiz açısından bakıldığında ise vefk tesirli ve etkili dua anlamına gelmektedir. Vefk ler kişinin ruhsal alemde bir problemi varsa bu problemin düzeltilmesi ve ya da giderilmesi için ruhsal alemde sema katlarına açılan bir tünel de diyebiliriz.

Vefk çeşitleri de oldukça fazladır. Belirli bir amaç doğrultusunda hazırlanan bu vefkler kelime sayılar ve yine belirli zamanlar eşliğinde yapılan ve hazırlanan ve bunların bir kağıda geçirilmesi ile yapılan şekillerdir. Belirli bir amaç için yapılan ve hazırlanan vefk ler belirli kurallar uygun bir işekilde hazırlandıktan sonra dereceli hizmetliler bulunur ve o derecelilerin isimleri de yazılır her zaman. Bu dereceli hizmetliler ise dua yolu ile istenen ve yine aynı zamanda yeminler ile ve en önemlisi yüce ALLAH ın izni ile görevlendirilirler. Hazırlanan bir vefk bu şekilde hayat geçirilir.

Verk ler çizildikten sonra her sırada bulunan kare sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir. Örneğin bir sırada iki kare varsa ikili 3 kare var ise 3 lü vefk hazırlanır. Vefk ler de kendi içlerin de gruplara ayrılmışardır. Bunlar ise toğrak hava ateş ve su grubudur. Yine bu vefkler hazırlanırken bağlı bulunduğu gezegenegöre de farklılık gösterir. Bunlarda yine güneş vefk i ve ay vefk i olarak gruplara ayrılmıştır. Elbette vefk ler sadece bu kadar la sınırlı değildir. Vefk lerin bir çok çeşidi bulunmaktadır.

Vefkler hazırlanırken kendi dilimiz değil arapça da bulunan harf ve sayılar kullanılmaktadır. arapça da ki harfler ise ebced hesabında sayısal bir karşılığı bulunur. Vefk i yapılan kelimenin ebced hesabındaki karşılığı ve yine vefki yapılacak kelimenin ve ya cümlenin sayısal değerleri ebced hesabında bulunur ve bunlardan yardım ve destek alınarak yapılır ve hazırlanır.

Kişiye özel hazırlanan vefk ler de en çok dualar ayetler ve esmalar kullanılmaktadır. bunlar kendi dilimizde değil arapça dil kullanılarak yapılmaktadır. Arapça da kullnaılan kelimeler çoğunlukla kuran da ki ayet ler ve ALLAH ın isimleri ile hazırlanmaktadırlar. Vefk hazırlamak oldukça fazla bilgi birikimi gerektirmektedir. Vefklerin yapılış amacını bilmek gerekir. bir vefki hazırlamak bunlarla sınırlı değildir elbette. Vefki hazırlanacak kişinin burcu gezegenlerin konumları burcunun özellikleri ve yine bunula birlikte kişinin özellikleri gibi bir çok konu ön plana çıkmaktadır.

Vefk lerin büyü ile karıştırılması en çok merak edilen konular arasındadır. Vefk ler elbette büyü değildir ve hatta büyü ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. Büyüler yapılırken şeytani varlıklardan yardım alınırken vefk ler hazırlanırken ALLAH ın izni ile görevlendirilmiş hizmetlilerden yardım alınarak yapılmaktadır .bu hizmetli dediğimiz varlıklar ise elbette şeytani değil nurani varlıklardır. Yine bununla birlikte vefk ler hazırlanırken insanların en çok merak ettiği konu ise vefk günah mıdır. Elbette vefk günah değildir. ALLAH ın bize verdiği nimetlerden faydalanmak biz insanlara farz kılınmıştır. Dikkat edilmesi gereken nokta ise vefki hazırlanacak kişinin üzerinde büyü ve muska gibi şeylerin olmamasıdır. Zaten muska yapıldığında kişinin üzerine manyetik bir enerji oluşur ve bu pasif hale getirilerek etkisiz durumda bırakılır. Vefk ler yapılırken nurani varlıklardan ve ALLAH ın hizmetlilerinden yardım alınarak yapıldığından dolayı hiçbir günahı yoktur. Merak edilen bir diğer konu ise vefk insanların kaderini değiştirir mi. Bunun cevabı elbette hayırdır. Vefk insanların kaderini değiştirmez, kaderinde zaten vefk hazırlatmak var ise kişi bunu eninde sonunda hazırlatacaktır. İnsanın kaderi asla değişmez. Kişi vefk lere inansa da inanmasa da doğru ve kurallara uygun bir şekilde yapıldığında amacı doğrultusunda hizmet edecektir. Vefk in hazırlanışı Hz. ADEM den itibaren özel ayetler isimler ve aynı zamanda okunan dualar olmuştur. Ve bu okunan dualar samimi ve içten okunduğunda mutlaka etkili olmuştur. Bu içten ve samimi duygularla okunan ve aynı zamanda yazılan vefk lerden yararlanılmıştır. Bu durum dünyaca ve özellikle Amerika bilim adamlarının dahi kabul ettiği manyetizma bizim bildiğimiz havas ilminden başka bi şey değildir.

Yapılan ve hazırlanan bu vefklerin başarıya ulaşma ihtimalleri çok yüksektir. Vefk alanı bir tür ilimdir ve her ilimde olumlu sonuç elde etmek profosyonel bir çalışma gerektirmektedir. Vefk hazırlamak çok fazla emek isteyen bir şeydir. Vefk i hazırlayan kişinin belirli bir ilim seviyesinde olması gerekmektedir. Havas ilmi dediğimiz ilim içerisinde cifr ilmini numeroloji ve aynı zamanda ebced hesabı gibi ilim dallarını da bilmesi gerekmektedir. Bunların hepsini bilen kişi zaten havas ilmini biliyor demektir.

İnsanlar arasında vefk i büyü olarak gören ve şiddetle karşı çıkan insan sayısı oldukça fazladır. Bu insanın yanıldıklarını ve gerçekten araştırıp bilmeden yorum yaptıklarını bilmek gerekir. büyüler cinlerin yani şeytani varlıkların sayesinde yapılırken. Vefk ler ise, ALLAH ın görevlendirdiği hizmetliler yani nurani varlıklar ile birlikte çalışılarak yapılan işlemlerdir. İnsanlar bilmeden araştırmadan ön yargılı baktıklarından dolayı vefklere karşı çıkıyorlar. Kaderi değiştirdiklerini ve bunun büyük günahlar arasında olduğunu iddaa ediyorlar. Bu kesinlikle yanlış tabiki , vefk ler ALLAHın izni yapılan işlemlerdir. ALLAHın izni yapılan işlemlerde şeytani varlıklar elbette kullanılmazlar, nurani varlıklar kötülüğe asla hizmet etmezler. Cin dediğimiz bedensiz varlıklar büyüler yapılırken kullanılan varlıklardır. Vefk ler yapılırken dua ile yapılırlar. Vefk çeşitlerini söylemiştik. Aşk için yapılan vefkler de bulunmaktadır. Aşk vefk i ise kişi aşık olduğu kişinin gözüne girmek ve o kişinin sizden hoşlanmasını sevmesini sağlayan bir işlemdir. Sevdiğini elde etmek isteyen kişiler ise, bu vefk ile istediğini elde eder. Yine aşk vefk i hazırlanırken kişiye detaylı bir bakım yapılması şarttır. Kişinin üzerinde bir büyü ve ya benzeri bir şey var ise o temizlenmeden elbette bir vefk hazırlamak mümkün değildir. Kişi öncelikle üzerinde bulunan bütün negatif enerjilerden arınması gerekmektedir. Kişi bu negatif enerjilerden kurtulduktan sonra ancak vefk hazırlama işlemine geçebilir. Kişi böyle bir vefk hazırlatmak istiyor ise mutlaka uzman birinden yardım almak zorundadır. Bu konuda uzman biriden yardım almazsanız elbette vefk hiçbir işe yaramayacaktır. Uzman kişiler bu işi yaparken havas ilmini bilmeleri gerekmektedir, bu ilmi bilmeyen bir kişinin uzman olması da mümkün değildir. Bu ilim sahibi kişiler vefk işlemini yaparken yine tek başlarına yapmazlar. Dediğimiz ve yukarıda belirttiğimiz gibi seytani değil nurani varlıklardan yardım alarak yaparlar. Bu şekilde kurallara uygun bir şekilde hazırlanan vefkler elbette ki başarılı sonuçlar verecektir. Bu yüzden vefk hazırlatacak kişinin uzman birinden yardım alması şarttır. Böyle işlemler uzun ve zahmetli işler olduğundan dolayı kişi zamanını vefk hazırlayan kişi ise hem zamanını hem de emeğini verecektir. Bu yüzden vefk hazırlatacaksanız uzman birini çok iyi araştırıp bulmak ve doğru kişiye yaptırmak gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here