YILDIZNAME GÜNAH MIDIR?

0
292

Yıldızname Havas ilmine ait olan ve Kur-an’ ile bakılan bir ilim dalıdır. Yıldızname hayatımızın ilerleyen dönmelerinde nelerle karşılaşacağımız gibi bilgiler sunar. Başka bir deyişle kehanettir. Yıldıznameyi fallarla karıştırmamak gerekir. Fallardaki bilgiler muallakta olan, kesin olmayan bilgilerdir. Ancak yıldıznamaler kişinin ölümüne dek karşılaşacağı olaylar, hissedeceği duygular ve ölüm şekli gibi önemli bilgiler içerir. Kişilere hayatları için yol gösterici nitelikte tavsiyelerde bulunur. Yıldıznameye bakabilmek için bu işin inceliklerini iyi bilmesi gerekir. Yıldıznamelerde ebced hesabı kullanılır. Bakacak kişinin ebced hesabını iyi bilmesi ve doğru uygulaması gerekmektedir. Yıldıznameler belirli ölçüde kişinin gelecek hakkında bilgiler almasına olanak sağladığından oldukça ciddi bir ilim dalıdır. En çok Osmanlı zamanında kullanıldığı bilinen yıldıznamelere günümüzde de sıkça rastlanmaktadır. Yıldıznamenin gelecekten haber almak için kullanıldığından hem bakan için hem de baktıran için günah olduğu düşünülmektedir. Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur;

‘’Uğursuzluğa inanan, kâhinlik yapan, kâhine giden, büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir. Kur’an-ı Kerim’e inanmamış olur’’. Yine Peygamber efendimiz;

‘’Kuşun ötmesinden, uçmasından, uğursuzluk kabul etmek, ufak taşlar(nohut, fasulye, iskambil kağıdı, kahve telvesi vs.) ile fal açmak, kum üzerine hatlar çizmek, bunlardan (ve yıldızlardan) geleceğe dair hükümler çıkarmak sihir ve kehanet nevindedir’’ demiştir.

Gaybı yalnız Allah bilir. Allah dışında kimsenin bilmesi mümkün değildir. Ne insanlar ne de cinler gaybı bilemez. Hadis-i şeriflerde şöyle buyrulmuştur; falcıya, büyücüye, kâhine giderek onların söylediklerine inanan, Kur’an-ı Kerim’e inanmamış olur. Büyücüye inanan kimse cennete giremez. Fal bakmak yazı ve çizgi ile gelecekten haber vermek puta tapmak gibidir. Gaipten haber vermek maksadı ile yıldız ilmi ile uğraşan kimse, büyücü gibi günaha girer. Falcıya fal baktıran onun sözüne inanmasa bile kırk gün kıldığı namaz kabul olmaz.

‘’Bir kimse, ben çalınanları, kaybolanları bilirim derse, diyende, buna inananda kâfir olur. ‘Bana cin haber veriyor, onun için biliyorum’ derse yine kâfir olur. Çünkü cinde gaybı bilemez. Gaybı yalnızca Allah bilir.’’

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here